Ang Surge Protective Device (SPD) ay isang bahagi ng sistema ng proteksyon sa pag-install ng kuryente. Ito ay kumokonekta sa power supply circuit ng mga load na dapat nitong protektahan nang magkatulad. Ang SPD ay kilala rin bilang isang aparato para sa proteksyon ng kidlat.

Kung ang surge current o boltahe ay biglang nabuo sa isang electrical circuit o communication circuit dahil sa panlabas na interference, ang surge protection device ay magsasagawa ng shunt sa current sa napakaikling panahon, at sa gayon ay maiiwasan ang pinsala ng surge sa iba pang kagamitan sa ang sistema ng circuit.