Ang smart circuit breaker ay isang electronic device na nagpapatakbo ng circuit breaker sa pamamagitan ng remote control para i-on o i-off, subaybayan at kolektahin ang status ng paggamit ng circuit at load equipment. Ang mga smart circuit breaker ay makakapag-feed back at makakapagtala ng status ng impormasyon ng mga circuit at kagamitan sa pamamagitan ng Internet nang real time.

Tinatawag din namin itong Internet of Things circuit breaker o remote control circuit breaker. Maaari itong gumamit ng maraming protocol para sa remote control, tulad ng RS485, RJ45 (network port), WiFi, Bluetooth, 4G/5G at iba pang mga protocol.

Ang mga smart circuit breaker ay mga elektronikong device na namamahala sa mga circuit breaker sa pamamagitan ng remote control para i-off at i-on, para tipunin at kontrolin ang status ng paggamit ng circuit at load equipment. Ang mga smart circuit breaker ay maaaring gumamit ng maraming protocol para sa remote control, kabilang ang 4G/5G, RJ45 (network port), RS485, WiFi, Bluetooth, at iba pang mga protocol.

Ang mga smart circuit breaker ay tinatawag ding Internet of Things na mga circuit breaker at remote control circuit breaker. Maaari silang mag-feed back at maitala ang katayuan ng impormasyon ng mga circuit at kagamitan sa pamamagitan ng Internet sa kasalukuyang panahon.